KURSUSTE NIMEKIRI JA HINNAD


Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Keevituskoordinaatori täiendkoolitus 8 h (1 päev) 96 EUR
Keevituskoordinaatori täiendkoolitus. 24 h (3 päeva) 198 EUR

Keevitaja täiendkoolitus 48 tundi
Õppekeel: eesti, vene

Koolitus kestab 2 nädalat.  
Vaata – Täiendkoolituse Õppekava 48 tundi
Vaata – Teooria 16 tundi kava
Vaata – Praktika 32 tundi kava
– MIG/MAG – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 48 h (6 päeva) 420 EUR
– MMA – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 48 h (6 päeva) 420 EUR
– TIG – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 48 h (6 päeva) 420 EUR
– Gaaskeevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 48 h (6 päeva) 420 EUR

Keevitaja täiendkoolitus 96 tundi
Õppekeel: eesti, vene
Koolitus kestab 4 nädalat.
Vaata – Täiendkoolituse õppekava 96 tundi
Vaata – Teooria 16 tundi kava
Vaata – Praktika 80 tundi kava

MIG/MAG – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 96 h (12 päeva) 825,6 EUR
MMA – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 96 h (12 päeva) 825,6 EUR
TIG – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 96 h (12 päeva) 825,6 EUR
Gaaskeevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 96 h (12 päeva) 825,6 EUR
MIG/MAG või TIG Täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks  aluminium roostevaba 96 h (12 päeva) 990 EUR

Keevitaja täiendkoolitus 160 tundi
Õppekeel: eesti, vene
Koolitus kestab 7 nädalat.
Vaata – Täiendkoolituse õppekava 160 tundi
Vaata – Teooria 16 tundi kava
Vaata – Praktika 144 tundi kava
– MIG/MAG – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 160h (20 päeva) 1344 EUR
– MMA – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 160h (20 päeva) 1344 EUR
– TIG – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 160h (20 päeva) 1344 EUR
– Gaaskeevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 160h (20 päeva) 1344 EUR
– MIG/MAG või TIG – Täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks  aluminium roostevaba 160h (20 päeva) 1614 EUR
 NB! Täiendkoolituste hinnad ei sisalda keevitaja eurosertifikaadi eksamit. Keevitaja eurosertifikaadi eksami sooritamine ei ole                 kohustuslik. Vastavalt vajadusele  võib õpilane sooritada ka mitu eurosertifikaadi eksamit.
* Keevituseksam – 290 – 350 EUR-i (lisandub täiendkoolituskuludele)

Keevitaja põhikoolitus 320 tundi koos sertifikaadieksami sooritamisega
Õ
ppekeel: eesti, vene
Koolitus kestab 14 nädalat.
Vaata – Põhikoolituse Õppekava 320 tundi
Vaata – Teooria 64 tundi kava
Vaata – Praktika 32 tundi kava
– MIG/MAG – keevitaja põhikoolitus koos sertifikaadieksami sooritamisega 320 h (40 päeva) 2496 EUR

– MMA – keevitaja põhikoolitus koos sertifikaadieksami sooritamisega 320 h (40 päeva) 2496 EUR
– TIG – keevitaja põhikoolitus koos sertifikaadieksami sooritamisega 320 h (40 päeva) 2496 EUR
– Gaaskeevitaja põhikoolitus koos sertifikaadieksami sooritamisega 320 h (40 päeva) 2496 EUR

Lähtudes õpilase soovidest, tulevasest tööst ja tulevase tööandja nõudmistest, võime õpetada ka mitut keevituseriala korraga – jäädes etteantud ajalimiidi piiridesse, kursuse hind sellest ei muutu.

Kui loetelus ei ole Teile sobivat kursust siis võtke meiega ühendust, koos leiame lahenduse.

Kui loetelus ei ole Teile sobivat kursust siis võtke meiega ühendust, koos leiame lahenduse.

 

KEEVITUSEKSAM


Keevituseksam 290-350 EUR

Keevituseksamile lisandub päevatasu 65 EUR

– Keevituseksamile võivad lisanduda ka eksami proovitükkide soetamise kulud juhul kui on tegemist eriterase, või profiiliga.
-Õpilane võib tulla keevituseksamile ka oma keevitusseadme ja keevituse proovitükkidega, eeldusel, et proovitükkidega on kaasas ka terase kvaliteedi sertifikaat tüüp 3.1

NB: Üks päev + keevituseksam on sobilik vaid väga kogenud keevitajale.

Eksameid on võimalik läbi viia ka tellija juures, siis lisandub eksamite sooritamisele inspektori inspekteerimise ja kohalesõidu tasu.

Ülaltoodud hinnad kehtivad TÜV NORD sertifikaatidele.

Keevituseksami toimumise aeg ja koht tuleb igal kursuslasel eelnevalt kokku leppida, vastavalt meie võimalustele püüame soovidega alati arvestada. Kodulehel me eksamite toimumise aegu eraldi välja ei too.

Vastavalt vajadusele  võib õpilane sooritada ka mitu keevituseksamit.
Keevituseksami sooritamine ei ole kohustuslik.

Lähtudes õpilase soovidest, tulevasest tööst ja tulevase tööandja nõudmistest, võime õpetada ka mitut keevituseriala korraga – jäädes etteantud ajalimiidi piiridesse, kursuse hind sellest ei muutu.

 

KES ON KOOLITUSTELE OODATUD?


– Täiskasvanud ümberõppele
– Noored, kutsehariduse omandamiseks (alates 18. eluaastast)
– Keevitajad täiendõppele
– Pikaajalised töötud tööturule tagasitoomisele

Keevituskooli on oodatud ka naised!
 Läbi aegade tuntakse rohkem kui 60 erinevat keevitusliiki ja  neist ei nõua kõik suurt füüsilist koormust (näiteks TIG keevitus, keevitusrobotite operaatorid, keevitustraktorite operaatorid). Keevitaja elukutse on igati sobilik ka naistele. Oleme koolitanud naisi ja nende tulemused on vägagi edukad.

 

MILLIST KURSUST VALIDA?


Keevitaja põhikursus kestvusega 320h
-320h koolitusele on oodatud õpilased, kellel varasem metallitöö ja keevitamise kogemus puudub.

Keevitaja täiendkoolitusi on meil kolm: 48h, 96h ja 160h
Kursused on mõeldud kogemustega keevitajatele.
-Kui keevitajal puudub varasem sertifikaat, siis tuleks valida 120h.
-Kui keevitajal on sertifikaat lihtsalt aegumas, või aegunud ja ta keevitab iga päev siis võib valida 40h.

Eksamile võib Keevitaja ka otse tulla. See on vaid juhul kui keevitaja töötab pideva kontrolli all ja tema töid kontrollitakse röntgeni või ultraheliga. Keevitajad võivad tulla eksamile ka oma keevitusmasinaga, et oleks kodusem tunne eksamit sooritada.

Vajadusel võib keevitaja sooritada mitu eksamit.

 

Väljastatavad dokumendid:

Koostöös TÜV NORD-i esindajaga väljastab TÜV NORD keevituseksami edukalt läbinule rahvusvahelise sertifikaadi:

OÜ Uus Idee väljastab tunnistuse keevitaja kutsealase täiendõppe kohta: