KURSUSTE NIMEKIRI


Keevituskoordinaatori täiendkoolitus. 40h ( 324 EUR )
Vaata lähemalt: Koolituse tutvustus ja sisu

MIG/MAG – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 40h (5 päeva) 324 EUR
MMA – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 40h (5 päeva) 324 EUR
TIG – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 40h (5 päeva) 324 EUR
Gaaskeevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 40h (5 päeva) 324 EUR
Vaata lähemalt: Praktiline koolitusprogramm 40h
Vaata lähemalt: Täiendkoolituse õppekava 40h

MIG/MAG – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 80h (10 päeva) 624 EUR
MMA – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 80h (10 päeva) 624 EUR
TIG – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 80h (10 päeva) 624 EUR
Gaaskeevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 80h (10 päeva) 624 EUR
MIG/MAG või TIG – keevitaja Täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks  aluminium 80h (10 päeva) 771 EUR
Vaata lähemalt: Praktiline koolitusprogramm 80h
Vaata lähemalt: Täiendkoolituse Õppekava 80h

MIG/MAG – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 120h (15 päeva) 888 EUR
MMA – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 120h (15 päeva) 888 EUR
TIG – keevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 120h (15 päeva) 888 EUR
Gaaskeevitaja täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 120h (15 päeva) 888 EUR
MIG/MAG või TIG – keevitaja Täiendkoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks  aluminium 120h (15 päeva) 1106 EUR
Vaata lähemalt: Praktiline koolitusprogramm 120h
Vaata lähemalt: Täiendkoolituse Õppekava 120h

MIG/MAG – keevitaja põhikoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 200h (25 päeva) 1472 EUR
MMA – keevitaja põhikoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 200h (25 päeva) 1472 EUR
TIG – keevitaja põhikoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 200h (25 päeva) 1472 EUR
Gaaskeevitaja põhikoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 200h (25 päeva) 1472 EUR
MIG/MAG või TIG – keevitaja Põhikoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks  aluminium 200h (25 päeva) 1826 EUR
Vaata lähemalt: Põhikoolituse Õppekava 200h
Vaata lähemalt: Praktiline koolitus programm 200h

MIG/MAG – keevitaja põhikoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 400h (50 päeva) 2244 EUR
MMA – keevitaja põhikoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 400h (50 päeva) 2244 EUR
TIG – keevitaja põhikoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 400h (50 päeva) 2244 EUR
Gaaskeevitaja põhikoolitus eurosertifikaadi taotlemiseks 400h (50 päeva) 2244 EUR
Vaata lähemalt: Põhikoolituse Õppekava 400h
Vaata lähemalt: Praktiline koolitus programm 400h

KEEVITUSEKSAMITE HINNAKIRITÜV NORD sertifikaadi eksam
– (lisandub koolituskuludele)

Nurkliite ( FW ) eksam  + TÜV NORD akrediteering

Keevitusprotsessidele MIG/MAG, TIG, MMA ja Gaaskeevitusele  250 EUR-i

Põkkliite ( BW ) eksam  + TÜV NORD akrediteering

keevitusprotsessidele MIG/MAG ja Gaaskeevitusele 320 EUR-i

keevitusprotsessidele MMA ja TIG 270 EUR-i

Keevituseksamile lisandub päevatasu 65 EUR-i

Keevituseksamile võivad lisanduda ka eksami proovitükkide soetamise kulud juhul kui on tegemist eriterase, või profiiliga.

Õpilane võib tulla keevituseksamile ka oma keevitusseadme ja keevituse proovitükkidega, eeldusel, et proovitükkidega on kaasas ka terase kvaliteedi sertifikaat tüüp 3.1

NB: Üks päev + keevituseksam on sobilik vaid väga kogenud keevitajale.

Eksameid on võimalik läbi viia ka tellija juures, siis lisandub eksamite sooritamisele inspektori inspekteerimise ja kohalesõidu tasu.

Kõik ülaltoodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Ülaltoodud hinnad kehtivad TÜV NORD sertifikaatidele.

Keevituseksami toimumise aeg ja koht tuleb igal kursuslasel eelnevalt kokku leppida, vastavalt meie võimalustele püüame soovidega alati arvestada. Kodulehel me eksamite toimumise aegu eraldi välja ei too.

Vastavalt vajadusele  võib õpilane sooritada ka mitu keevituseksamit.
Keevituseksami sooritamine ei ole kohustuslik.

Lähtudes õpilase soovidest, tulevasest tööst ja tulevase tööandja nõudmistest, võime õpetada ka mitut keevituseriala korraga – jäädes etteantud ajalimiidi piiridesse, kursuse hind sellest ei muutu.

Kui loetelus ei ole Teile sobivat kursust siis võtke meiega ühendust, koos leiame lahenduse.

KES ON KOOLITUSTELE OODATUD?


– Täiskasvanud ümberõppele
– Noored, kutsehariduse omandamiseks (alates 18. eluaastast)
– Keevitajad täiendõppele
– Pikaajalised töötud tööturule tagasitoomisele

Keevituskooli on oodatud ka naised!
 Läbi aegade tuntakse rohkem kui 60 erinevat keevitusliiki ja  neist ei nõua kõik suurt füüsilist koormust (näiteks TIG keevitus, keevitusrobotite operaatorid, keevitustraktorite operaatorid). Keevitaja elukutse on igati sobilik ka naistele. Oleme koolitanud naisi ja nende tulemused on vägagi edukad.

MILLIST KURSUST VALIDA?


Keevitaja põhikursusi on meil kaks: kestvusega 400h (10 nädalat) ja 200h (5 nädalat)
-400h koolitusele on oodatud õpilased, kellel varasem metallitöö ja keevitamise kogemus puudub.
-200h koolitusele võivad tulla õpilased kellele on metallitöö tuttav ja kes on varem omal käel veidi keevitanud.

Keevitaja täiendkoolitusi on meil kolm: 40h (5 päeva), 80h (10 päeva) ja 120h (15 päeva)
Kursused on mõeldud kogemustega keevitajatele.
-Kui keevitajal puudub varasem sertifikaat, siis tuleks valida 120h.
-Kui keevitajal on sertifikaat lihtsalt aegumas, või aegunud ja ta keevitab iga päev siis võib valida 40h.

Eksamile võib Keevitaja ka otse tulla. See on vaid juhul kui keevitaja töötab pideva kontrolli all ja tema töid kontrollitakse röntgeni või ultraheliga. Keevitajad võivad tulla eksamile ka oma keevitusmasinaga, et oleks kodusem tunne eksamit sooritada.

Vajadusel võib keevitaja sooritada mitu eksamit.

KURSUSTE AJAKAVA


Koolitused algavad üldiselt esmaspäeviti. Registreerimine on kohustuslik.
Algusajad:
11.03.2019

18.03.2019

INFOT


Õppepäeva pikkuseks on meil 8 akadeemilist tundi.

Kaasa võtta: tööriided, jalatsid, kaustik ja kirjutusvahend.
Kokkuleppel võib võtta kaasa nurklihvimismasina, keevitusmaski jm.

Väljastatavad dokumendid:

Koostöös TÜV NORD-i esindajaga väljastab TÜV NORD keevituseksami edukalt läbinule rahvusvahelise sertifikaadi:

Tunnistus keevitaja kutsealase täiendõppe kohta: